Første del av Sjøfartsdirektoratets forskriftsprosjekt er nå i havn. Gjeldende regler blir samlet på ett sted, og med færre og kortere forskrifter er det mye enklere å finne fram til hvilke krav som gjelder, melder direktoratet.

– Forenkling er et av regjeringens viktigste satsingsområder. Sjøfartsdirektoratet gir nå sjøfolk, redere og andre aktører innen skipsfart et enda mer brukervennlig og lett tilgjengelig regelverk. Prosjektet innebærer derfor en betydelig forenkling og forbedring for maritim næring, sier næringsminister Monica Mæland (H).

I to år har Sjøfartsdirektoratet jobbet med å utforme regelverket slik at det skal bli enklere for brukere og kunder å finne fram til hvilke krav som til enhver tid gjelder. Norsk regelverk er redusert i omfang, og det er nå enklere henvisning til internasjonalt regelverk.

– Vi har gått gjennom regelverket, og skrelt vekk alt som er unødvendig, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Forskriftene som er endret gjennomfører sjøsikkerhetskonvensjonen SOLAS, MARPOL-konvensjonen om forhindring av forurensning fra skip, STCW-konvensjonen om opplæring, sertifisering og vaktsystemer, samt lastelinjekonvensjonen.

Et enkelt og klart språk har vært helt essensielt i prosessen. For å gi brukerne mulighet til å finne internasjonale krav i norsk språkdrakt, er konvensjonene oversatt og presentert sammen med de norske forskriftene. Alt er samlet på ett sted, slik at brukerne bare trenger å forholde seg til én regelverkssamling.

Når konvensjonene endres, konsolideres endringene i den norske oversettelsen samtidig som endringene gjennomføres i forskriften. På denne måten kan næringen stadig forholde seg til en oversatt versjon.

I tillegg til at antallet forskrifter og paragrafer er vesentlig redusert, er de enkelte paragrafene gjort kortere og mer oversiktlige. Regelverket er nå samlet etter tema, og forskriftene ligner på hverandre i oppbygging.

Sjøfartsdirektoratet vil snart begynne arbeidet med neste del av forskriftsprosjektet, der nasjonale forskrifter skal gjennomgå den samme prosessen.

– Forskriftsprosjektet er en del av Sjøfartsdirektoratets innsats for økt service til næringen, sier Olav Akselsen. – Tilrettelegging for økt brukervennlighet er vårt fremste mål.