Eksporten av saltfisk, hel og filet, kom på totalt 41,3 millioner kroner i november. Verdien økte med 5,3 millioner fra november i fjor, mens eksportert mengde endte på 1 459 tonn. Dette er en økning på 253 tonn, opp 21 prosent fra i fjor. Prisen ble redusert med 5 prosent.