- Sjarkflåten er i utgangspunktet mest miljøvennlig