Fiskeridirektoratet har gjennomført tilsyn hos selskapet etter at det ble oppdaget en meterlang flenge i en av nøtene, melder Fiskeridirektoratet i en presssemelding.

Rømmingsomfanget er ikke klarlagt. Selskapet har hatt ute gjenfangstgarn og fanget 3 oppdrettslaks. Fisken i den skadde merden har en vekt på 2-3 kg.

For å få et bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Vi ønsker også bilder av eventuelle fangster. Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral på telefon 911 03 277.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges.

Salmar hadde også en rømming i november, ved Harstad.