Tidligere var det tamiler som var attraktiv arbeidskraft som supplement til norske arbeidstakere. Nå er det litauere, latviere og etter hvert spanjoler som jobber med fisk på land.

Over en tredel av ansatte i fiskeforedlingen i Norge er utlendinger. Nordmenn vegrer seg mot å ta på seg det tunge arbeidet, melder en rapport fra Norut.

34 prosent av arbeidskraften innen fiskeforedlingen i Norge kommer nå fra utlandet. En av Norges største eksportnæringer sliter med at nordmenn ikke vil ha jobbene de tilbyr.

– Rekruttering er et voldsomt problem. Hadde vi ikke hatt tilgang på den utenlandske arbeidskraften, hadde vi aldri i verden sett det kystsamfunnet vi ser i dag, sier informasjonssjef i Fiskeri- og havbruksforeningens landsforening Øyvind André Haram til Aftenposten.

Mange av de utenlandske arbeiderne er høyt utdannede og de får gjerne skryt fra næringen selv:

– De er flinke til å jobbe, og har nesten ikke fravær, sier driftssjef Dag Harald Tuene i Jangaard Export i Ålesund til samme avis.