Fiskeridirektøren har besluttet å refordele kvotene for mindre kystfartøy i fisket etter torsk nord for 62°N. Kvoteøkningen er som følger:

  • 30 % for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde og største lengde under 11 meter

  • 18 % for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde under 11 meter og største lengde over 11 meter

  • 30 % for fartøy i åpen kystgruppe

Kvotetilleggene gis som maksimalkvoter, og endringen trer i kraft med umiddelbar virkning, heter det i meldingen.