Kompetansevurderingen ble foretatt av en ekstern kommisjon bestående av professorer fra Universitetet i Bergen og Aberdeen, samt Havforskningsinstituttet i Bergen. Agnes Gundersen er forskningssjef i Møreforsking Marin i Ålesund.

Møreforsking har allerede flere med forsker 1-kompetanse i sine rekker, alle i datterselskapet Møreforsking Molde. Hun er imidlertid den første som har kvalifisert seg til denne tittelen gjennom arbeid som i sin helhet er utført i Møreforskings egen regi. Dette er et viktig gjennombrudd for Møreforsking og viser at instituttets faglige arbeid holder høy kvalitet , sier direktør Roar Tobro i en kommentar til Møreforsknings nettsider.

Agnes Gundersen (43) kommer opprinnelig fra Kristiansund, og ble ansatt ved Møreforsking i mars 1993. Agnes avla hovedfagseksamen ved Universitetet i Bergen/ Havforskningsinstituttet samme år. Hun forsvarte sin doktorgrad ved Universitetet i Bergen i 2004. Dr. gradsavhandlingen handlet om reproduksjon og rekruttering hos blåkveite i Barentshavet og arbeidet ble utført ved Møreforsking i samarbeid med Havforskningsinstituttet i Bergen og Fiskeriforskning i Tromsø (nåværende Havforskningsinstituttet i Tromsø).