- Etter at «Leinebjørn» fant lodda i norsk sone satte flere båter kursen for Barentshavet. Vi hadde sist uke innmeldt totalt 15.500 tonn. Dette kvantum er hovedsakelig tatt tidlig i uken. Etter langvarig kuling midt i uken gikk båtene på havet igjen, og søndag fikk vi innmeldt to fangster til oppmaling, melder Norges Sildesalgslag.

Liten størrelse

Størrelsesmessig er lodda liten, og av ukens kvantum har hele 10.700 t gått til mel/olje anvendelse. Prisene for disse fangster ligger fra kr 1,45 for levering i nord til 1,97 som høyest der båtene har tatt utbud helt til Danmark.

Til konsum ligger prisene fra kr 1,81 – 1,87.

Stort område

Ifølge sildesalgslaget har flåten spredd seg og fisket fra nord av Ingøydjupet i vest, til langt inn i russisk sone, øst av Skolpen-banken. Lodda er relativ liten fra alle felt, og konsumkjøperne melder om laber interesse for de størrelsene en nå fisker på (samfengt 43-48 stk/kg).

For øyeblikket er rundt 30 fartøy på, eller på vei til loddefeltet i nord. Dersom en ikke finner større lodde vil flere av disse fiske til oppmaling.