- Justerte tollsatser til Kina fra nyttår blir tatt godt imot av norsk sjømatnæring, og kan bidra til å forsterke den positive utviklingen vi ser i år også i tiden framover, sier Andreas Thorud, Sjømatutsending i Kina i en pressemelding.

Nylig annonserte kinesiske myndigheter at de vil innføre midlertidige reduserte tollsatser på 954 varer fra og med 1. januar 2022. Endringen innebærer en justering i såkalt MFN-toll (bestevilkårsprinsipp) ved eksport til Kina. MFN-toll benyttes når land ikke har avtale om andre tollpreferanser og er tilgjengelig for alle land som er medlem av Verdens handelsorganisasjon (WTO). Det er MFN-toll som gjelder for norsk sjømateksport til Kina.

De midlertidige redusert tollsatsene vil tre i kraft for en rekke sjømatprodukter fra 1. januar. Produkter som vil få redusert toll omfatter blant annet en fersk hel atlantisk laks som går fra 10 til 7 prosent MFN-toll.

Andre produkter som vil få lavere importtoll er hvitfisk der tollsatsen for fryst blåkveite og torsk reduseres fra 7 til 2 prosent. For pelagisk vil det bli en reduksjon i fryst sild fra 7 til 2 prosent og for lodde en reduksjon fra 7 til 5 prosent importtoll.

Sjømatrådet har laget et utdrag av listen som fulgte den offentlige kunngjøringen. Denne viser noen av produktene som omfattes av de nye importsatsene.