Det sier leder i Kystfiskarlaget, Arne Pedersen. Han mener den politiske ledelsen i Fiskeridepartementet ikke har tenkt godt nok igjennom forslaget.

- Sett grensa ved Loppa. Hele Finnmark bør inngå i det kommersielle området, sier han.

- Flere tar flytting

Pedersen mener forslaget vil føre til at flere fra Troms og Nordland nå tar flytting til Finnmark, for eksempel til Alta, slik man har sett at folk har flyttet fra Vest- til Øst-Finnmark.

- Flere vil inn i dette fisket, samtidig som området ikke utvides. I Øst-Finnmark er det nå så mye bruk fangstfeltene og bur som står i havet hele året at det er blitt et problem. Jeg mener myndighetene må se på det vi har sagt hele tida, at området for det kommersielle kongekrabbefisket må utvides.