Audun Stautland er daglig leder i Mannskapsseksjonen som representerer tariffinteressene til ansatte fiskere i Norges Fiskarlag. Audun Stautland skal sammen med styreleder i Mannskapsseksjonen Jan Petter Børresen bidra i Faglig råd de neste årene, melder Norges Fiskarlag.

Børresen er samtidig gitt en ny periode som vararepresentant i de neste fire årene. De to skal i Faglig råd ivareta og representere både arbeidstakeres interesser og relevante utdanningsbehov i utvalget.

Fast medlem siden 2017

Audun Stautland har vært varamedlem i Fagligråd for naturbruk fra 2008 og fast medlem fra 2017. Jan Petter Børresen har var varamedlem siden 2019.

Utdanningsdirektoratet har faglige råd for hvert utdanningsprogram innen yrkesutdanningen. Rådene skal være rådgivere i spørsmål som gjelder fag- og yrkesopplæring.

Medlemmer og varamedlemmer i de faglige rådene er representanter i arbeidslivet, utdanningssystemet og andre interessenter. Faglig råd for naturbruk har innenfor sin portefølje ansvar for fiske og fangst og akvakultur.