Hvordan kan studenter forberedes på den virkelige verden? Ett av svarene kan Norges fiskerihøgskole ved UiT nå ha funnet, skriver universitetet i en pressemelding.

 I tre år har vi jobbet med et prosjekt som kan bidra til å endre måten vi tenker omkring utdanning innen fiskeri- og havbruksvitenskap, forteller professor Bjørn-Petter Finstad, prosjektleder for «Samarbeid om praksis i høyere utdanning».

Den 10. januar inviteres det til avslutningskonferanse for prosjektet på Scandic Ishavshotellet i Tromsø. Her vil vi vise fram prosjektets resultater, og også invitere til en diskusjon om framtida for praksis i høyere utdanning med fokus på kompetanse, rekruttering og samfunnsansvar.

Godt rustet

Ett av spørsmålene prosjektet har stilt er: Hva skjer når praksis som ikke er direkte profesjonsrettet flettes inn i et studieløp?

– Våre studenter har dykket hodestups inn i sjømatsektoren i praksisukene, og slik fått erfaring med autentiske og relevante arbeidssituasjoner. Etter endt utdanning står de derfor godt rustet til arbeidslivet, enten det er i fiskeri, oppdrett, forvaltning eller forskning, sier Finstad.

Han understreker at praksisen må telle, at den er relevant og bærekraftig – og at den øker kvaliteten på utdanningen.

Samarbeid med næringslivet

 Det er her samarbeidet med næringslivet kommer inn i bildet. I fellesskap har vi utviklet et opplegg for praksis som er til fordel både for studentene og for det arbeids- og næringslivet de møter som ferdige kandidater, sier han.

I løpet av de siste tre årene har prosjektet utforsket hvordan praksis kan tjene som en konstruktiv komponent i utdanningsforløpet for studenter innen fiskeri- og havbruksvitenskap. Ved å innlemme praksis i studieprogrammet, er ikke bare studentenes kompetanse styrket og forberedt dem for arbeidslivet, men også bidratt til en mer målrettet rekruttering til sjømatnæringa. Prosjektet har også understreket viktigheten av samfunnsansvar ved å koble teoretisk kunnskap med praktiske utfordringer som bransjen står overfor, med en særlig vektlegging av bærekraft.

Utviklet opplæringsprogram

 Et særskilt fokus i prosjektet har vært på å styrke veilederkompetansen hos bedriftene som er vertskap for våre studenter, og vi har utviklet et digitalt opplæringsprogram for dette, forteller Finstad.

Samarbeidspartnere er LO, NHO, Result (Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi ved UiT) og virksomheter tilknyttet sjømatnæringa. De er alle representert på konferansen, i tillegg til studenter, forskere og rektoratet ved UiT.