«Dagens ferskfiskordning har hatt flere utilsiktede effekter»