Kong Harald og dronning Sonja skal avlegge statsbesøk i Chile tidsrommet 26. til 31. mars. Besøket markerer 100 år med diplomatiske forbindelser mellom Norge og Chile. Kongeparet ledsages av utenriksminister Ine Eriksen Søreide og fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

I tillegg til deltakelse på offisielle programposter sammen med Kongeparet skal Nesvik blant annet på bedriftsbesøk og i tillegg ha politiske samtaler med sin chilenske kollega, Eduardo Riquelme Portilla.

- Chile er verdens nest største lakseprodusent, og Norge er største utenlandske aktør i Chile innen havbruk og fiskeri. Nærmere 60 norske selskaper er etablert i landet, og mulighetene for norsk leverandørindustri er fortsatt store, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

2. - 4. april besøker fiskeriministeren Brasil. Profilering av norsk klippfisk står på programmet når Nesvik besøker Rio de Janeiro. Deretter skal han ha politiske samtaler i hovedstaden Brasilia og delta på et klippfiskseminar i regi av Sjømatrådet.

– Klippfisk har en sterk posisjon i brasiliansk matkultur, og trenden for 2019 er at konsumet av norsk klippfisk er økende. Godt markedsarbeid er helt avgjørende for at norske produkter skal kunne styrke den gode posisjonen vi har i Brasil, sier Nesvik.