Årets tariff-forhandlinger for ansatte i havfiskeflåten starter 10. mai, når Norsk Sjømannsforbund og Fiskebåtredernes Forbund møtes. Deretter følger forhandlinger med Det norske Maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.

Disse er i år med i Fiskebåts forhandlingsutvalg:

Heidi Holmøy

Odd Einar Mortensen

Per Worren

Johnny Johansen

Kjell Larssen

Lise Strand

Ronald Ervik

Webjørn Barstad

Øyvind Sandvik

Audun Maråk

Medlemmene i utvalget vil innkalt etter behov, heter det i en melding fra Fiskebåtredernes Forbund.