Ved utgangen av november hadde Norge eksportert 2,4 millioner tonn sjømat til en verdi av 97,7 milliarder kroner.

- Det betyr at sjømateksporten vil passere den store milepælen, 100 milliarder kroner, denne uken. Det er et bevis på at verden elsker sjømat fra Norge og at sjømatnæringen er en av landets viktigste fremtidsnæringer, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd i en pressemelding.

Flere årsaker

Sjømateksporten har siden 2010 doblet seg fra 50 til 100 milliarder, og Larsen peker på fire hovedårsaker.

- Vi har fått bedre betalt, og har opplevd en betydelig vekst i etterspørsel. Det har vært en prisvekst i norske kroner for flere arter, for eksempel har verdien av norsk lakseeksport økt med 129 prosent siden 2010. I tillegg har den norske kronen vært svak, noe som er fordelaktig for eksporten. Samtidig har aktivt markedsarbeid fra myndighetene og næringens side, både med markedsadgang og markedsføring av produktene, gitt resultater.

Historisk

Fiskeriministeren er også begeistret.

- 2019 vil gå inn i historiebøkene som det året sjømateksporten bikket 100 milliarder kroner. Det er gode nyheter, for sjømatnæringen skaper aktivitet og jobber i hele landet, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i pressemeldingen fra Sjømatrådet.

Volumet faller, prisen øker

November-eksporten utgjorde alene 273 000 tonn sjømat for i alt 10,5 milliarder kroner.

Mot samme periode i fjor betyr det at: Verdien økte med 6 prosent, eller 574 millioner kroner, mens volumet falt med 5 prosent. Hittil i år har eksportvolumet har falt med 4 prosent, og verdien har økt med 8 prosent eller 7 milliarder kroner fra samme periode i fjor (januar til og med november 2018).

Laksen står for 66 milliarder av totaleksporten.

Slik fordeler eksporten seg mellom fangst og oppdrett.