Forslaget går ut på at fartøy fra hele Finnmark som oppfyller vilkårene for å delta, skal få fiske kongekrabbe i det kvoteregulerte området øst for 26 grader øst.

- En økning i deltakelse kan enten skje ved at flere kommuner fra Vest-Finnmark inkluderes trinn for trinn, eller at alle de resterende kommunene i Finnmark blir inkludert samtidig. Dette skal vi nå be om høringsinstansenes syn på, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Kongekrabben har blitt en verdifull ressurs som oppnår høy pris i markedet. Kongekrabbefisket skal være et supplement til annet fiske, og i dag kan en hel kongekrabbekvote fiskes på få ukers fiskeriaktivitet.

- Dersom fartøy fra hele Finnmark inkluderes i dette fisket, vil fortsatt lønnsomheten være god, men deles på flere, derfor sender vi om kort tid et forslag om å øke deltakelsen i det kvoteregulerte kongekrabbefisket på høring, sier Nesvik.

Det er i dag de fem kommunene Hammerfest, Hasvik, Loppa, Kvalsund og Alta som ikke er inkludert i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe. I disse kommunene er det potensielt 179 fartøy som kan oppfylle vilkårene for å delta i dette fisket.