Det er VG.no som melder at reketråleren er tatt i arrest.

– Generalkonsulatet i Murmansk gir konsulær bistand til kaptein og mannskap og er i kontakt med skipets agent på stedet. Vi avventer nærmere informasjon i saken fra russiske myndigheters side, sier pressetalsperson i UD, Astrid Sehl til VG.no

Ifølge den russiske avisen Murmansk Vestnik ble tråleren innbrakt i forbindelse med fiske i russisk sone.

Fartøyet hadde ifølge en melding fra Fiskebat.no kun vært i fiske i få dager og måtte avbryte fisket på grunn av motorproblem.

- Fartøyet har rapportert korrekt kvantum, men det er usikkerhet knyttet til korrekt anvendelse av omregningsfaktor. Vi håper fartøyet raskt kan komme i fiske igjen, sier reder Einar Jan Remøy gjennom fiskebat.no.

Han presiserer at i den grad det er gjort en formalfeil, så må rederiet ta ansvaret for det, men poengterer at det er rapportert inn korrekt kvantum for de få dagene som Arctic Swan var i fiske i russisk sone.

Remøy viser til at mannskapet har det bra og er ved godt mot.

Arctic Swan har et mannskap på 17 personer.