Til fangsten og landingen av denne har han følgende kommentar:

- Vi var vel for fersk i dette gamet, men det er slikt som skjer av og til, sier den meriterte rederen som sier at han har lagt hendelsen bak seg.

- Har aldri skjedd før, sier omsetningssjef Willy Godtliebsen i Norges Råfisklag.

Det var i midten av august at snurperen fra Vestlandet dro til Finnmark på seinotfiske. Ringnotbåten fra Bekkjarvik har det meste av kvotegrunnlaget i helt andre fiskerier, som kolmule, havbrisling, grønlandslodde og ulike sorter sild. Men også 626 tonn notsei.

- Fangsten ble rammet av en rekke uheldige omstendigheter, der kjøpere med kapasitet og dyp nok havn av forskjellige årsaker falt fra. I tre døgn holdt vi på før vi måtte kapitulere, forteller Godtliebsen, som sendte ut følgende melding etter hendelsen:

«Seinotfisket har de siste dagene tatt seg opp, med nye båter på tur inn i fisket. Samtidig er det for tiden begrenset kjøperkapasitet, spesielt når det gjelder kjøp av små sei. Norges Råfisklag presiserer at ingen må starte fiske før avtale med kjøper om levering er inngått. Muligheten for leveranser av sløyd sei må da også vurderes».

- I ettertid er det lett å se at de burde sikret seg leveranse på forhånd.

Les mer i førstkommende papirutgave