Bra fiske siste uke med 17 tonn hvorav 2/3 er mellomstørrelse, melder Norges Råfisklag på sine nettsider. 10 nye båter startet opp i kvoteområdet. Av den ordinære kvota på 865 tonn hannkrabber gjenstår nå 135 tonn.

Eksporten av levende kongekrabbe nærmer seg en tredobling i forhold til forrige sesong og det er Sør-Korea som seiler opp som det viktigste markedet for norsk kongekrabbe. Eksporten av fryst kongekrabbe går også godt med dobling av volumet til USA. Japan som tradisjonelt har vært hovedmarkedet for norsk kongekrabbe er derimot nesten fraværende pr november 2013. Kvoteåret startet 1. aug. Totalt 461 fartøy deltar.