– Vi er stolte over livbøyen vår som i snart 70 år har bidratt til å redde mange liv langs kyst og vann i vårt langstrakte land. Tryg-bøyen er en del av vårt samfunnsoppdrag og DNA, sier Espen Opedal, Norgessjef i Tryg Forsikring.

Livbøyen antas å ha medvirket til å redde over tusen personer fra å drukne siden 1952.

Til Bergen

Livbøye nummer 50.000 har havnet i Bergen og ble overrakt til leder for Redningsselskapets region vest, Endre Ytreland. Tryg kaller den en «æresbøye», som nå henger på veggen utenfor selskapets nye lokaler ved Tollbodkaien i Vågen i Bergen.

- Det faller oss helt naturlig å tildele Redningsselskapet region vest en æresbøye og diplom i anledningen. De gjør en imponerende innsats og har i en årrekke vært en samarbeidspartner rundt sikkerhet til sjøs og drukningsforebyggende tiltak. Viktigheten av «Trygg i vann»-kurset deres er uvurderlig, og vi deler også en felles visjon om at ingen skal drukne, fortsetter Opedal.

Men, dessverre; fortsatt er virkeligheten et stykke unna visjonen. Ved utgangen av august var 57 personer omkommet av drukning i år.

Æresbøye

Endre Ytreland var både stolt og glad da han mottok æresbøyen.

– Livbøyen er både symbolsk viktig og et praktisk hjelpemiddel for å redde liv. Vi har hatt et samarbeid med Tryg siden 2016 og blant annet jobbet fram RS Trygg i vann i samarbeid. Vi har flere felles verdier og mål, og den sterkeste er visjonen om at ingen skal drukne. Sjøvett med Redningsselskapet er et tilbud til alle skoler hvor vi i tillegg til livredning gjennomfører plast- og søppelrydding i skolens nærområde. Gode samarbeidspartnere som Tryg er en forutsetning for vårt forebyggende arbeid, sier Ytreland.

Den første livbøyen ble utplassert i Salhus utenfor Bergen i 1952, den gang Tryg het Vesta. Hvert år sender Tryg ut over 2000 nye livbøyer. Enten som erstatning for bøyer som er fjernet, eller til nye steder hvor folk ferdes. Hver bøye har sin egen fadder som passer på at de er klare til bruk.

Fra Egersund til Smøla

Redningsselskapet region vest strekker seg fra Egersund i sør til Smøla i nord og dekker fylkene Rogaland, Vestland og Møre & Romsdal. De siste fem årene har Redningsselskapet region vest utviklet «Trygg i vann»-kurset, blant annet i samarbeid og med støtte fra Tryg. Målet er at alle niendeklassinger skal få tilbud om livredning ute i sjø, vann eller elv. I år får 3000 elever i Bergen kommune tilbud om dette. Livbøyen er en sentral del av opplæringen. Programmet består av teori på skolen og praksis i sjøen, og målet er at kurset avholdes jevnlig over hele landet.