Den rød-grønne regjeringa foreslo tre nye politistillinger, som etter alt å dømme blir vedtatt i statsbdusjettet, neste år får dessuten sysselmannen nytt fartøy og på toppen kommer det ytterligere et Superpuma redningshelikopter til øysamfunnet.

– Dette er viktig for sikkerheten i nord, sier sysselmannsoverbetjent Jon Starheimsæter til NRK.