Sist uke fikk Sildelaget innmeldt 19.000 tonn. Av dette er hele 16.900 tonn fisket i de tre første dagene av uken. Det var kystgruppen som bidro mest, med 12.700 tonn, ringnot 5.200 tonn, trål 500 tonn og 600 tonn fra tre utenlandske båter.

Hoveddelen av sildefiske har foregått i to områder, Haltenbanken og Buagrunnen.

Fisket på Haltenbanken kom i gang etter at hvitfiskflåten rapporterte om store sildemengder forrige helg. Sildeflåten trakk derfor nordover til dette området og det ble meldt inn flere store fangster mandag og tirsdag.

Samtidig avdekket kystvakten at båter hadde problem med å håndtere enkelte store kast, og det ble iverksatt dagstenging i sildefiske i dette område.

Det andre hovedområdet er Buagrunnen. Her har silda vært tilgjengelig de siste par ukene, og fiskerne melder om mer sild på Møre i år sammenlignet med de to foregående årene, skriver Sildelaget i sin ukesrapport.

Snittstørrelsene på silda har variert mer sist uke, der høyeste snitt var 386 g og laveste 301 gram. Snitt for hele kvantumet er 356 gram.

- Hovedårsaken til variasjonen er rogninnholdet der vi i siste del av uken fikk flere fangster med tomsild. Så det er tydelig at gytingen er startet på Møre. Med variasjon i rogninnhold så varierer også prisene i auksjonene. Med bortfall av lodde så har interessen for silderogn økt kraftig og dette har bidratt til veldig positive sildepriser, skriver Sildelaget i ukerapporten.

I helgen har det vært kuling på sildefeltet og båtene lå i havn. Spenningen i kommende uke er om det kommer nye innsig slik at en kan få sild med rogn til pressing.