- Laksen er kommet for å bli, så vi får ta det deretter