Den tidligere produksjonssjefen ved Modolv Sjøset Pelagic på Træna innrømte planlagt juks i forbindelse med innveiing av fisk ved bedriften, melder Helgeland Arbeiderblads nettutgave.

I forbindelse med en endommersak i Rana tingrett ble spørsmålet om omfattende fiskefusk ved bedriften Modolv Sjøset Pelagic behandlet. På tiltalebenken satt dagens produksjonsleder, som i tidsrommet forholdet omhandler var bedriftens produksjonssjef. Han ga en uforbeholden tilståelse om at han i tidsrommet 1. januar 2006 til september 2007 hadde forledet Norges Sildesalgslag til å utferdige uriktige fakturaer til bedriften han jobbet i. Dette skjedde ved at han leverte sluttsedler til Norges Sildesalgslag, som viste minst 686 tonn for lite mottatt fisk til en verdi på om lag to millioner kroner. Denne handlingen medførte tap eller fare for tap for selger og Norges Sildesalgslag. Ved anledning, onsdag 19. september 2007, stakk tiltalte et plastrør inn mellom rammen og veiedelen på mottaksvekten, slik at den viste for lav vekt. Dermed ble det skrevet for lite mottatt fisk på sluttseddelen, melder avisen.

Planlagt handling

Under behandlingen i retten valgte den tiltalte mannen i 40-årene å svare ja på spørsmålene fra tingrettsdommer Rolf Selfors om at han erkjente å ha gjort alle punktene i tiltalen med forsett. Det betyr at han visste at handlingene han gjennomførte ville føre til at fiskerne fikk veid inn for lite fisk og bedriften fikk mer fisk på land enn de betalte for. Motivet for det betydelige bedrageriet var økonomisk vinning for Modolv Sjøset Pelagic. I retten kunne ikke produksjonssjefen si noe om volumet i tiltalen på 686 tonn fisk var riktig, men han sa at han forholdt seg til at beregningene om volum fra påtalemakten var riktige.

Kraftig strafferabatt

I forbindelse med domsavsigelsen sa tingrettsdommer Rolf Selfors at den tiltalte hadde blitt innvilget en stor strafferabatt. Hoveddelen av rabatten kom på grunn av at han kom med en uforbeholden tilståelse, slik at påtalemakten slapp en hovedforhandling som var beregnet til sju dager i retten. I tillegg fikk han rabatt for at det har tatt hele fire og et halvt år fra forholdet ble meldt til politiet til saken kom opp for retten.

– Det er klart at siktede bare i liten grad kan lastes for denne saksbehandlingstiden. Etter påtalemaktens egen beregning har saken hatt en unødig inaktivitet på nesten to år, sa Selfors.

Dommen ble derfor satt til fem måneders betinget fengsel, med en prøvetid på to år.

– Handlingens art er så alvorlig at det egentlig skulle vært snakk om ubetinget fengsel i ni måneder, fortsatte dommeren i følge avisen.

Den siktede produksjonslederen vedtok dommen på stedet.

Velger å betale bot

I samme slengen som produksjonslederen til Modolv Sjøset Pelagic innrømmer planlagt fiskefisk, har bedriften valgt å betale boten på 350.000 kroner og akseptere en inndragning på to millioner kroner. Både boten og inndragningen har blitt redusert av påtalemakten etter en ny gjennomgang av tallmaterialet.

– For bedriften handler det om å få saken ut av verden. Dermed aksepterer bedriften å betale boten og godta inndragningen. Ved en rettssak kunne man risikert at straffen hadde blitt enda hardere. Det ønsket de ikke. Dette handlet om en risikovurdering og å velge en gylden middelvei med et forutsigbart resultat, sier forsvarer Brynjar Østgård i en kommentar.

Han påpeker at bedriften mener at det ikke er snakk om et slikt kvantum fisk som påtalemakten hevder i sitt grunnlag for bot og inndragning.