- For regjeringa er det viktig å begrense videre spredning av kongekrabben i norske farvann. Allerede i fjor innførte vi en målrettet nedfangsting av kongekrabbe med bruk av innleide fartøy vest for Nordkapp. I år justerer vi på denne ordninga slik at flere fartøy kan delta, og det vil bli gitt pristilskudd for småkrabbe til både fiskere og kjøpere, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Fem millioner

Fiskeri- og kystdepartementet har tidligere bevilget 5 millioner kroner til utrydningsfiske av kongekrabbe. I 2010 ble deler av midlene nyttet til innleie av fem fartøy som drev et målrettet fiske etter kongekrabbe vest for 26°Ø. Basert på fjorårets erfaringer åpnes det nå for at 35 påmeldte fartøy kan motta et pristilskudd på kr 15,- pr. kg for småkrabbe under 0,8 kg som landes, mens kjøperne vil motta kr 5,- pr. kg for slik krabbe. Ordningen gjelder fra mandag 23. mai og omfatter kongekrabbe som fangstes vest for 26°Ø.

Kongekrabbe under 0,8 kg har ingen kommersiell minstepris, og blir dermed ikke prioritert av fartøy som deltar i den ordinære frie fangsten. Samtidig er det først og fremst mengder med småkrabbe som dukker opp i nye områder i vest. Dette skyldes sannsynligvis klekking i nye områder etter at eggbærende hunner har vandret vestover.

Motiverende

- For å begrense spredningen er det viktig at fiskerne har motivasjon for også å fangste slik småkrabbe, og vi utprøver derfor nå en ordning med pristilskudd. Kongekrabbe større enn 0,8 kg har en kommersiell minstepris, og det er derfor ikke samme behov for et offentlig pristilskudd for slik krabbe, melder fiskeridepartementet.

Fiskeridirektoratets regionkontor i Finnmark står for den praktiske administreringen av ordningen.