- Kvikksølv i torskefilet er generelt ikke et problem for mattryggheten i de havnene og fjordene vi har undersøkt, sier forsker ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Bente M. Nilsen.

15 fjorder

NIFES har gjennomført en undersøkelse i 15 fjorder på oppdrag fra Mattilsynet og overvåkingsprogrammet for forurensing av havner og fjorder. Resultatet viser at innholdet av kvikksølv i alle havner ligger langt under grenseverdiene som gjelder i EU og Norge (0,5 mg per kg våtvekt), melder nettstedet Matindustrien.

Lavest nivå av kvikksølv hadde torsken i Honningsvåg og Hammerfest, mens den høyeste gjennomsnittsverdien (0,22 mg pr kg) ble registrert i området rundt Kragerø.

I fem havner (Kragerø, Farsund, Stavanger, Karmsundet og Narvik) ble det funnet enkeltfisk med kvikksølvkonsentrasjon over grenseverdien. Dette gjaldt ni av 600 undersøkte fisker.