Fredag 6. februar inviteres fiskere og kjøpere til å se nærmere på marked, regulering og godkjenningsordning

I løpet av møtet skal en gjennomgå:

- markedet for ferske reker i 2014 og utsiktene for 2015, innlegg ved kjøpere og Norges Råfisklag

- ny praktisering av godkjenningsordningen for koking om bord, innlegg ved Mattilsynet

- reguleringer i fisket – åpning/stenging av rekefelt, innlegg ved Fiskeridirektoratet.