Leppefiskreguleringen blir fast satt denne uken. Det er avklart etter en dialog med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Dermed har Norges Fiskarlag lyktes med å henge på saken. Reguleringen av fisket etter leppefisk for 2017 har tatt unormalt lang tid og Norges Fiskarlag har derfor presset på for å få reguleringer på plass.

Pågang

-Vi har stor pågang fra medlemmer som venter på avklaringer av rammevilkårene for dette fisket, som nærmer seg oppstart. Fiskerne har behov for avklaringer i planlegging av fiskesesongen og tilbakemeldingen fra NFD er at de vil komme med informasjonen i løpet av uken, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Om reguleringen

Det ble i vår gjennomført en egen høring av regulering av fisket etter leppefisk i 2017, med høringsfrist i mars. Dette skjedde med bakgrunn i erfaringene fra fjorårssesongen der det var regulert med totalkvote, fredningstid, minstemål og seleksjonsinnretninger, samt regler knyttet til antall redskap, røkting og deltakelse. Saken ble tatt opp i reguleringsmøtet i november 2016 Fiskeridirektoratet inviterte også fiskere, kjøpere, forskere og forvaltning til et evalueringsmøte i desember.

-Vi håper det arbeidet som er gjort skal bidra til at vi nå får en gjennomarbeidet og god regulering av årets leppefiske, sier Kjell Ingebrigtsen.