Mens fiskere fra hele landet har samlet seg rundt torskeeldoradoet Røst for å hente sin årlige hovedinntekt, skisserer kommuneledelsen nå opp hvordan øykommunen kan få etablert både en oljevernbase og slamgjenvinningsanlegg.

Gjør grep

Ordfører Tor Arne Andreassen (Ap) understreker overfor Kyst og Fjord at røstværingene fortsatt er kritiske til en olje- og gassutbygging i området. Likevel gjøres det nå en del grep for å tilpasse seg en eventuell oljeaktivitet i Lofoten. kommunen har startet arbeidet med omregulering av områder som skal kunne brukes til slamgjenvinning dersom det blir noe av ilandføringsanlegget på Saura i Gildeskål. Det skal eventuelt gå via Røst.

Ikke selvmotsigende

Andreassen mener det å være mot oljeutvinning, men for en oljevernbase ikke er selvmotsigende.

- Kan man være både for og imot oljeutvinning?

- Vi har ikke snudd i oljesaken. Vi er fortsatt sterkt kritiske til oljeutvinning i våre nære havområder. Men vi har sagt at dersom de blir åpnet, så skal vi, i samarbeide med Gildeskål og Bodø kommuner, ha vår del av aktiviteten. Når det gjelder oljevernbase, er dette noe som burde ha vært på plass for lenge siden. Rett sør for Skomvær drives det allerede boring i stor skala.

Fortsatt mot

Opposisjonspolitiker Terry Torsteinsen er på sin side særdeles kritisk også til oljevernbasen

- Etter hva jeg vet, er oljelenser kun effektive i pent og stille vær, opp mot to meters bølgehøyde. Det betyr at en oljevernbase her kanskje bare vil være effektiv mot oljesøl ti prosent av året. Når det er sagt, dersom denne basen blir bygget, og fører med seg nye arbeidsplasser til øya, er det selvsagt positivt.