I juni i år kom resertifiseringen av sei (nord og sør) på plass og ble fullført. Nytt var også at resertifiseringen inkluderte torsk, hyse og lysing fangstet i Nordsjøen, skriver Norges Fiskarlag.

–Med andre ord fikk vi med tre nye fiskerier, sier Tor Bjørklund Larsen som er miljørådgiver og arbeider med sertifiseringen av norske fiskerier.

Tor Bjørklund Larsen

Bifangst

I etterkant av fullføringen i juni har Fiskarlaget og DNV GL søkt klarhet fra MSC angående sertifiseringsstatus for overlappende sertifiseringsenheter. Nærmere bestemt bifangst av sei, torsk, hyse og lysing ved industrifisktråling.

-Vi er nå tilfreds med at det er bragt på det rene at lovlig bifangst av alle disse hvitfiskartene ved tråling etter kolmule, øyepål, tobis og havbrisling innenfor ICES III og IV nå kan omsettes som MSC-sertifisert. Det er ganske enkelt sunn fornuft at to sertifiserte fiskerier, som har lovlig bifangst av hverandres arter, kan omsette denne fisken som sertifisert. Nå er altså det formelle på plass som bekrefter dette poengterer Bjørklund Larsen.

Marine Stewardship Council (MSC) er en uavhengig non-profit organisasjon som har utviklet en global standard for bærekraftige fiskerier. Sertifiserte fiskerier får anledning til å benytte MSCs miljømerke på produkter.

90 prosent godkjent

-Avklaringen fra MSC vil jeg beskrive som en god avklaring for norske fiskerier. Alle de største fiskeriene i Norge er nå sertifisert etter denne standarden og i volum tilsvarer dette godt over 90 prosent av all norskfanget fisk.

Sertifiseringen er finansiert av Norges Sjømatråd og Norsk Villfisk, som er et samarbeidsorgan for fiskesalgslagene. Norges Fiskarlag er klient for sertifikatet gjennom et samarbeidsprosjekt for miljøsertifisering med de to foran nevnte organene.