Bedriften ble forleden «hengt ut» i en oversikt over et knippe tilfeldig utvalgte fiskeribedrifter i Kyst og Fjord. Oversikten viser en dramatisk økning i lønnskostnader sammenlignet med omsetningstallene. Johansen mener det har en klar årsak:

- I hvert fall i konvensjonell sektor faller dette sammen med innføring av sløyelinjene. Bedriftene har investert i disse linjene, og tilbyr fiskerne å kjøpe fisken rund, for selv å foreta sløyearbeidet. Det innebærer et betydelig merarbeid, flere arbeidsplasser men også økt omsetning ved at biproduktene i fisken; hoder, mager, innvoller og mye annet, blir tatt vare på.