Etter at Island og Færøyene på egen hånd bevilget seg høye makrellkvoter, har forhandlingene så langt i år ikke ført frem. I et forsøk på å bli enige om felles forvalting av den nordøstatlantiske makrellbestanden, gjennomføres det en tredje forhandlingsrunde mellom kyststatene.

Ansvarlighet

Før møtet i Clonakilty i Irland ber fiskerinæringa i EU og Norge om at Island og Færøyene opptrer med ansvarlige krav.

- De to landene har økt sin del av fisket på en uansvarlig måte fra 6% i 2006 til 45% i 2011. Fremferden er i strid med den bærekraftige forvaltingen av makrellbestanden som Norge og EU praktiserer. Denne handlemåten må stanses, heter det i pressemeldinga fra en samlet fiskerinæring i Norge og EU.

Uansvarlig opptreden må ikke belønnes

- EU og Norge er klar over at en rettferdig og fornuftig avtale om kvotefordeling må godtas av alle fire parter. Men næringa i Norge og EU er klare på at den uansvarlige opptreden til Island og Færøyene ikke må belønnes gjennom at de får andeler basert på fangstvolum fra den senere tiden. Dette er andeler som bygger på at de urettmessig har økt sitt fiske. Å basere kvoteandeler på hvor mye makrell det er mulig å fiske når bestanden er i eget farvann, er verken bærekraftig eller rettferdig. Med de store mengdene makrell i farvannene til EU og Norge kunne flåten her lett ha landet tre ganger så mye makrell som den aktuelle kvoten EU og Norge har, skriver fiskerinæringa i Norge og EU i pressemeldingen.

Handelssanksjoner blir utarbeidet

Forhandlingene i neste uke er en god mulighet til å legge press på Island og Færøyene for å få landene til å handle ansvarlig. EU-kommisjonen jobber med å innføre handelssanksjoner som kan nyttegjøres for å presse frem en god forhandlingsløsning med Island og Færøyene.