Innstramming og nedtrapping av bonusordningen for levende fangst av torsk har vært varslet lenge. I forkant av årets reguleringsmøte kom fiskeridirektør Liv Holmefjord med sin plan, som innebærer nedtrapping av kvantum fra dagens 4.000 tonn til 1.500 tonn i 2022.

Direktoratet foreslo også at bonusen ikke trer i kraft før første uka av mai. Dette vakte kraftige reaksjoner, ikke minst fra miljøene i Lofoten og Vesterålen, som da ville gå glipp av muligheten til å sette levende vinterskrei på lager.

Fiskeridirektøren argumenterte i reguleringsmøtet for at utsettelse fra dagens oppstart 1. januar bedre ivaretar formålet med ordningen, som er å forskyve landing av torskefangst slik at mer fangst landes utenfor hovedsesongen på våren.

Sjømat Norge påpekte at 6. mai blir for sent, og at dette ville føre til at fiskere i Nordland ikke får delta.

Også Fiskekjøpernes forening mente at oppstart 6. mai er lovlig sent, og mente oppstart burde vært flyttet 14 dager tidligere.

Etter diskusjonen i møtet har Fiskeridirektøren oppsummert følgende forslag, som nå oversendes Fiskeridepartementet for avgjørelse:

År Avsetning Kvotebonus Bonusperiode

2019 3 000 40 % 1. april – 31. des

2020 2 500 30 % 6. april – 31. des

2021 2 500 30 % 5. april – 31. des

2022 1 500 20 % 4. april – 31. des

2023 1 500 20 % 3. april – 31. des