Det skriver Sildesalgslaget på sine nettsider. I dag deltar i følge laget et hundretals fartøy i ordninga, og siden oppstarten har de samlet inn mer enn 734 tonn avfall (per desember 2020).

Ikke krav for havnene

Men nå vil Miljødirektoratet legge vekk ordningen og istedet innføre skjerpede krav til havner for å bedre håndteringen av avfall fra skip og fiskefartøy. Det er vanlig at skip sorterer avfallet sitt om bord, men i dag er det ikke noe krav om at havner skal ta imot sorterte fraksjoner med avfall. Miljødirektoratet og Sjøfartsdirektoratet anbefaler at det innføres krav til havnene om å legge tilrette for å ta imot sortert avfall fra skipene, skriver Miljødirektoratet.

Vil ha økt tilgang

– Fiskefartøy kommer til land med både eget avfall og avfall de fisker opp fra havet. For at fiskefartøyene skal få økt tilgang til å levere oppfisket avfall, anbefaler vi at alle havner med anløp av fiskefartøy også skal kunne håndtere oppfisket avfall.

– Krav til havnene om at de skal motta sortert avfall og oppfisket avfall vil redusere marin forsøpling og bidra til økt ombruk og materialgjenvinning. Dette vil gjøre skipsfarten grønnere og mer sirkulær, sier Ellen Hambro.

Anbefaler generelt gebyr

– Tilleggskostnadene for å levere sortert avfall fra skipene anbefaler vi at blir finansiert gjennom det generelle avfallsgebyret, som havner allerede har for avfall fra skip. Vi anbefaler at fiskefartøy også blir omfattet av ordningen med generelt avfallsgebyr. En slik finansiering innebærer at den økonomiske byrden blir jevnt fordelt fordi skipene og fiskefartøyene må betale gebyret uavhengig av om de leverer avfall eller ikke. Gebyret vil blant annet variere avhengig av båtstørrelsen, sier Hambro videre.

– Dyr å administrere

En av grunnene til at de vil fase ut ordningen med Fishing for Litter er at den er dyr å administrere, selv om de mener den har vært en suksess i de 11 havnene den er tilgjengelig. Hilde Rødås Johnsen i Salt Lofoten er prosjektleiar for Fishing for litter. Hun viser til at fiskenæringa har etterspurt flere leveringspunkter i flere havner.

– Vi kan rulle ut i en større skala som en del av et nasjonalt system, dersom det er ønskelig, understreker hun.