Det var Lofotposten som først meldte dette på sine nettsider.

Nordland har mottatt 76 millioner kroner fra staten for å avhjelpe konsekvensene av koronaepidemien for næringslivet. Av disse fikk Moskenes 1,5 millioner kroner. I forrige uke ble halvparten av disse pengene vedtatt brukt som tilskudd til flytebrygger som skal legges ut i Moskenesvågen og på Reine.

– Godt fornøyd

– Jeg er godt fornøyd med utfallet av søknaden, sier Hartvig Arve Sverdrup i fiskebedriften Sverdrup AS på Reineavisen.

Bedriften fikk 350.000 kroner av koronamidlene, og ytterligere 250.000 kroner fra kommunens næringsfond, til flytebrygge. Moskenesvågen Fiskebåtlag SA fikk tilsvarende beløp.

Retningslinjene for å gi tilskudd er som følger:

«Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling».

Fikk millioner

Moskenesvågen Fiskebåtlag AS har et enda større prosjekt på gang.

De skal anlegge flytebrygger som gir plass til 20 båter under 15 meter. Prosjektet er kostnadsberegnet til fem millioner kroner. Fiskebåtlaget har allerede fått solid lokal økonomisk drahjelp. Da Lofoten Fartøyassuranse Gjensidige ble fusjonert inn i Nordlys Forsikring på tampen av 2015, ble det bestemt at overskuddet skulle brukes til fiskerirelaterte tiltak i Moskenes og Flakstad. I mars i år ble 12 millioner kroner fordelt, og flytebrygger i Moskenesvågen fikk 2,6 millioner kroner i tilskudd.