– Land som sender slikt avfall gjennom våre farvann må ta initiativ til å gi informasjon. Vi skal ikke være nødt til å oppdage det selv, sier seksjonssjef ved Statens Strålevern, Eldri Holo, til NRK.

Norske myndigheter ble ikke varslet på forhånd da en båtlast med høyanriket uran gikk langs norskekysten for to uker siden. Statens strålevern etterlyser nå bedre informasjon fra avsenderlandene, etter at Norge nok en gang ikke fikk forhåndsbeskjed om atomtransport i norske farvann.

Det var fartøyet Mikhail Dudin som seilte fra Polen til Murmansk lastet med høyanriket uran. Skipet kom inn i norsk farvann ved Kristiansand den 2. september og var inne i sonen i seks dager før den dro ut igjen utenfor Vardø.

I fjor fraktet også det russiske skipet «Mikhail Dudin» atomavfall fra en polsk forskningsreaktor fra sovjettida. Målet for transporten var den russiske havnebyen Murmansk. Heller ikke ved denne frakten ble det varslet til strålevernet. Da glemte Kystverket å informere Statens strålevern når samme skip seilet langs kysten.