Nordland Arbeiderpartis årsmøte slår fast at ressursene i havet tilhører fellesskapet og skal forvaltes som fellesskapets eiendom.

- Deltakerloven er garantien for norsk eierskap, fiskereid flåte, lokal tilhørighet og levende kystsamfunn, og er derfor viktig å verne om.

Forventer avklaring

- Nordland Arbeiderparti forventer at fiskeriministeren snarest avklarer regjeringens syn på disse viktige lovene. Det er avgjørende både for fiskerinæringen og leverandørsiden at disse spørsmålene avklares raskt, sier Bjørnar Skjæran.

Nordland Arbeiderparti vil ha en fiskeripolitikk som sikrer ei sterk næring som skaper verdier for nordlandssamfunnet i årene framover og som styrker den gjensidige avhengigheten mellom flåte og industri.

- En av de store utfordringene for landindustrien er ujevn tilgang på råstoff. I noen hektiske vintermåneder blir det bragt på land store mengder fisk, mens det i andre perioder er nesten umulig å få tak i råstoff. Med en slik råstoffsituasjon er det vanskelig å få tillit som en stabil leverandør. Nordland Arbeiderparti er opptatt av å videreutvikle levende fangst og lagring, sier Bjørnar Skjæran.

Målet er å sikre stabile, lønnsomme, helårige arbeidsplasser og god rekruttering.

Trenger lav terkel

- Det er avgjørende at terskelen for å komme inn i fiskeriyrket er lav for unge som vil inn i næringen. Flåten under 11 meter er i så måte en viktig rekrutteringsarena fordi det i denne flåtegruppen er mulig å komme seg inn i fisket uten å kjøpe kvoter. Denne muligheten må opprettholdes, sier Bjørnar Skjæran.

Nordland Arbeiderparti mener fiskerinæringa er en viktig framtidsnæring for Nordland.

Mer forskning i Nordland

- Nordlandssamfunnet har naturgitte fortrinn for å ta del i den forventede veksten innen sjømatnæringene. I tillegg til at vi har 25 prosent av Norges kyst, har vi en meget kompetent sjømatnæring, Universitet i Nordland og Høgskolen i Narvik, sier Skjæran som derfor også vil arbeide for en styrking av offentlig finansiert marin forskning, og for at Nordland skal få en større andel av denne forskningen.