- I år er kvaliteten så god at det gir ekstra arbeidslyst, sier Dag Ingebrigtsen som sammen med resten av arbeidsstaben ved skjånesbruket er i full sortering.

Uvanlig godt år

Sjefen sjøl, Sture Olsen kan stort sett bare gå rundt å smile.

- Tørkeforholdene har vært ekstra gode i år. Og når man i tillegg i vinter opplevde nesten utelukkende å få inn stortorsk, da blir forventningene deretter, sier Sture Olsen til Kyst og Fjord.

Men hva markedet, det vil si italienerne, vil betale for fisken får han først vite til høsten.

90 prosent av tørrfisken som kommer fra Skjånes på vestsiden av Tanafjorden, går til Italia. Dermed avliver Skjånesbruket myten om at finnmarksfisken er av dårligere kvalitet enn lofotproduktene.

Store forventninger

Også i Lofoten er det store forventninger til årets tørrfiskoppgjør. For årets produksjon har vært så god, at det vil gå gjeteord om 2012 årgangen. Det forventer eksportørene vil gjenspeile seg i prisene.