I går la Nærings- og fiskeridepartementet fram en anbefaling fra Sjøfartsdirektoratet om at det skal opprettes et obligatorisk småbåtregister, som skal driftes av Sjøfartsdirektoratet selv. Det betyr tap for Redningsselskapet.

Inntekt til ti redningsskøyter

– Vi er dypt bekymret for fremtidens kystberedskap, fordi inntektstapet dette medfører tilsvarer driften av om lag ti redningsskøyter med frivillig mannskap, sier generalsekretær i Redningsselskapet Grete Herlofson.

Obligatorisk småbåtregister skal bidra til å styrke sjøsikkerheten, ikke svekke den. Med Sjøfartsdirektoratets anbefaling svekkes Redningsselskapets beredskap, og dermed beredskapen for alle som ferdes langs kysten, mener Redningsselskapet.

Setter spørsmålstegn ved samfunnsøkonomien

– Vi stiller oss undrende til anbefalingen da det allerede finnes et velfungerende småbåtregister. Redningsselskapet drifter i dag Småbåtregisteret med kontorer i Horten og Arendal. Overskuddet fra Redningsselskapets Småbåtregister går direkte inn i kystberedskapen gjennom drift av redningsskøyter langs kysten. Vi stiller spørsmålstegn ved samfunnsøkonomien i Sjøfartsdirektoratets anbefaling om å overta vårt småbåtregister som i dag finansierer driften av flere redningsskøyter, sier generalsekretæren.

- Må være en del av løsningen

Redningsselskapet har hatt flere møter med myndighetene, også på regjeringsnivå, og mener de må være en del av løsningen for fremtidens småbåtregister. Det vil sikre både beredskap, oppslutning og effektivitet i en fremtidig løsning.

– Dersom vi må legge ned dagens register, vil det føre til tap av arbeidsplasser i distriktene, spesielt i Horten og Arendal. Det er også i distriktene vi har majoriteten av skøytene våre, og det er der folkene våre jobber. Vi står potensielt foran en tap-tap-situasjon når staten vil overta dette, sier Herlofson.

34,6 millioner

Den årlige inntekten fra dagens register er 34,6 millioner kroner. Summen tilsvarer drift av ti frivillige redningsskøyter årlig. Faller denne inntekten bort vil det ikke bare føre til en kraftig svekkelse av kystberedskapen, men også svekke den frivillige beredskapen langs kysten vår, hevder Redningsselskapet.

– Beslutningen er direkte i strid med totalberedskapskommisjonens anbefaling om å styrke den frivillige beredskapen og regjeringens ambisjoner om å gi mer ansvar til frivilligheten. Derfor ber vi nå regjeringen om å lytte til våre innspill og ikke akseptere en anbefaling som fører til en kraftig svekkelse av kystberedskapen og frivilligheten, sier generalsekretær Grete Herlofson.

Det allerede eksisterende registeret brukes aktivt av blant annet Redningsselskapet, HRS, politiet, Kystvakten, Tollvesenet og andre myndigheter. Bare i fjor ble det gjort 34.000 manuelle søk i registeret i beredskapssammenheng. Det vil også ta tid å bygge opp et helt nytt register.

Redningsselskapet står i dag for 76 prosent av alle redninger som skjer til havs. Inntektene fra dagens småbåtregister går direkte inn i vårt redningsarbeid og sikkerhet på sjøen.

Fakta

Redningsselskapets Småbåtregister er Norges største register for fritidsbåter med lengde opp til 15 meter. I dag inneholder registeret informasjon om rundt 445.000 båter, hvorav 186.000 er aktivt registrerte båter tilknyttet dagens eier. Estimert er det ca. 770.000 fritidsbåter i Norge (Båtlivsundersøkelsen fra 2022) Dette medfører at ca. 580.000 båter i Norge i dag ikke er registrert opp mot dagens båteier.

Redningsselskapet overtok driften av dagens småbåtregister i 2005 fra Tollvesenet, og siden har selskapet investert betydelige ressurser for å utvikle et register som er bygget opp for å dekke hele båtens livsløp, fra den blir produsert hos en båtprodusent, solgt hos en forhandler, videresolgt mellom privatpersoner, overført til et forsikringsselskap eller registrert som kondemnert.