Omsetningen av ferskt råstoff i uke 21 utgjorde 162 millioner kroner, opp fra 102 millioner kroner uken før. Det er i hovedsak en god start i blåkveitefisket for kystflåten som står for den økte ferskomsetninga, melder Norges Råfisklag. Tett innpå 2.000 tonn var omsatt første uka etter at 1. periode av direktefisket etter blåkveite ble åpna mandag 23. mai, innenfor en periodekvote på 5.200 tonn. Dette gjelder kvanta omsatt gjennom Råfisklaget i uke 21.

Dette direktefisket omfatter båter under 28 meter største lengde som drifter nord for 62-graden med konvensjonelle redskaper. Når det gjelder totale landinger, der også andre salgslag og bifangst før starten av direktefisket inngår, vises til Fiskeridirektoratets websider. Verdien av de 2.000 tonnene var 61 millioner kroner, hvilket gir en snittpris på ca kr 31,- pr kg rundvekt. 89 % av kvantumet var omsatt rund, resterende sløyd med hode. 930 tonn var fisket av båter i den minste lengdegruppen under 14 meter, deretter var 650 tonn tatt i lengdegruppen 14-20 meter og 410 tonn i gruppen 20-28 meter. I den minste lengdegruppen har 11 båter allerede fisket sin kvote på 20 tonn. Tilsvarende for gruppen 14-20 meter er 8 båter som har fisket kvota på 22,5 tonn, mens det er 9 båter i gruppen 20-28 meter som har fisket kvota på 25 tonn. I og med at dette er et åpent fiskeri, er det maksimalkvoter som gjelder på fartøynivå. Det er ca 170 båter som har deltatt med leveranser i Råfisklagets distrikt i uke 21. Av totalen på 2.000 tonn var 890 tonn tatt på line/autoline, 800 tonn på garn og 310 tonn på snurrevad. Den geografiske fordelingen var 870 tonn levert i Troms, 550 tonn i Lofoten, 530 tonn i Vesterålen og for øvrig labert.

Det er også økte landinger sammenlignet med uka før av fersk sei, hyse, kongekrabbe og reke, melder Norges Råfisklag.