- Med de nye reglene blir de tre nordlige fylkene ett område og tilsvarende for resten av landet. Det vil øke fleksibiliteten i næringen ved å gjøre fylkene sørover fra og med Nord-Trøndelag om til én region, og det gir nord-norske rederier større mulighet til å ekspandere, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

Les også: En tragisk dag

I deltakerbestemmelsene som gjelder salg av fartøy er det lagt inn en fylkesbinding i to fiskerier, som innebærer at fartøy med adgang til å delta i fisket etter torsk, hyse og sei med konvensjonelle redskap nord for 62ᴼ nord eller i fisket med konvensjonelle havfiskefartøy ikke kan selges for fortsatt drift fra ett fylke til et annet. Det er disse fylkesbindingene som i dag endres.

- Reglene om fylkesbindinger har tidligere gitt utslag som nærmest har tvunget fiskere til å flytte til et annet fylke ved salg av fiskefartøy. Med de nye reglene utjevnes prisforskjellene mellom de nordligste fylkene, og dermed stiller alle her på likere fot med hensyn til tilgang på finansiering, sier fiskeriministeren.