Eksporten av torsk, sei og hyse var på 932,4 millioner kroner i september. Det er 95,2 millioner kroner eller 11,4 prosent mer sammenlignet med samme periode i fjor. Målt i volum øker eksporten med 15 prosent eller 4 445 tonn. Det er særlig klippfisk som øker.

- Afrikanske land som Kongo og Angola vokser økonomisk og dette gjenspeiles i deres import av klippfisk. Hittil i år er veksten på over 50 prosent. I september isolert ser vi en nær dobling,sier Ove Johansen, bransjesjef for torskefisk i Norges sjømatråd til seafood.no.

Verdien av norsk klippfiskeksport var på 412,4 millioner kroner i september. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en vekst på 60,7 millioner eller 17 prosent. Det ble eksportert 12 480 tonn klippfisk, 32 prosent mer enn september i fjor.

Det ble eksportert klippfisk av atlanterhavstorsk for 236,7 millioner kroner, en økning på 65,2 millioner kroner sammenlignet med september i fjor. Samtidig falt prisen med 13,9 prosent eller 6,25 kr per kilo fra september i fjor. Verdien på klippfisk av sei endte på 133,8 millioner kroner, noe som er 12,4 millioner kroner eller 10 prosent mer enn tilsvarende måned i fjor. Prisen ble samtidig redusert med 16 prosent.

Portugal var største marked for klippfisk med en eksportverdi på 107 millioner kroner. Brasil var det nest største markedet og handlet klippfisk for 87,5 millioner kroner i september.