424 båter har levert fangst og 85 prosent av kvota er oppfisket. 60 prosent er eksportert som levende krabbe, med Sør-Korea som største marked, skriver Råfisklaget, som melder om avtakende fangstaktivitet.

Kvoteåret startet 1. august, kvota er på 1000 tonn.