Det ble ikke oppnådd enighet om nye minstepriser for ferske kokte skallreker til konsum, da kjøper og selger forsøkte å komme fram til en felles forståelse.

- Prisdrøftelser og saken oversendes derfor til meklingsnemnda, heter det i en melding fra Norges Råfisklag.

De første reketrålerne er imidlertid på plass i Varangerfjorden og gjør seg klar til en ny sesong i den tradisjonelle rekefjorden som de tre siste årene er «gjenoppdaget». Tre fartøy er ankommet Vadsø, men foreløpig har det ikke gitt det helt store resultatet. Men fiskerne har forventninger til sesongen.