- 2018 har vært et vanskelig år for oss, og ikke til å unngå at vi fikk for mye torsk, sier Hrafn Sigvaldason i Eskøy i et intervju med Kyst og Fjord.

han forteller om årsaken til situasjonen i ukens papiravis, hvor blant annet Fiskeridirektoratet, kystfiskarlaget og andre parter kommer med sine synspunkt i saken.

Les alt her: https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=kystogfjord