Det melder Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) på sine nettsider.

Minsteprisdrøftelser mellom Sunnmøre og Romsdals Fiskesalgslag (Surofi)og kjøpergruppen, representert av FHL og NSL førte ikke til enighet på de viktigste fiskeslagene.

Kjøpergruppen påpekte at markedet for norsk fisk preges av kriser og dermed stor usikkerhet. Årets kvoteøkning for torsk med 25 prosent vil meget sannsynlig også bidra til en ubalanse mellom tilbud og etterspørsel.

Surofi valgte allikevel å fastsette nye minstepriser for torsk, sei, hyse og lyr i tråd med deres siste tilbud. Minstepris for torsk i alle sorteringer ligger nå 1,50 kroner over Norges Råfisklagets minstepriser, ifølge nettstedet.

Også i forhandlinger med Vest-Norges Fiskesalgslag(VNF) og kjøperorganisasjonene i Måløy ble det ikke oppnådd enighet om minstepris for torsk. Fiskesalgslaget valgte å fastsette torskepriser på samme nivå som i Møre og Romsdal.

Alle andre fiskepriser oppnådde enighet, heter det på nettstedet.