Ti millioner innbyggere som spiser rundt tre kilo fisk i året, ser ikke ut til å friste, melder kystmagasinet.no. Markedet overlates i stor grad til danske og franske tradere. Økt konsentrasjon rundt omsetning av fisk i store hyper- og super markeder og større fokus på helseriktig kost, burde åpne for økt eksport.

Norge eksporterte i fjor 74 tonn fisk til Ungarn. I 2009 ble det eksportert 388 tonn. I praksis en desimering av en allerede liten eksport. Eksporten er derved tilbake til nivået på 70 tonn, som var eksporten i 2008. Hver ungarer spiste med andre ord bare 70 gram, tilsvarende en forrett, med norsk fisk i fjor.

Til tross for at det nesten ikke eksporteres norsk fisk til Ungarn, i følge norsk statistikk, er det enkelt å få tak i både laks, makrell og annen fisk med norsk opprinnelse. Det skyldes at den blir importert via tradingselskaper som har stor dominans i de lokale distribusjonsnettene. Traderne behandler i stor grad Tsjekkia, Slovakia, Ungarn og til dels statene som utgjorde det tidligere Jugoslavia, som ett marked.