Det går fram av et brev kommunen sendte rederiet sist vinter. Allerede da uttrykte kommuneledelsen bekymring, fordi det var lite å se til fartøyet.

Har reddet båten

Lebesby kommune har i flere omganger reddet selskapet med lån og tilskudd i 2005 og 2006, med klare betingelser om at båten må bli i kommunen. – Nettopp det at vi har gjort så mye for dette selskapet, gjør det ekstra bittert om det verste nå skulle skje og båten forsvinner, sier ordfører Stine Akselsen (A) til Kyst og Fjord.

Omgjøring av lån til tilskudd. Tilskudd for utskifting av fiskefartøyet «Kvitnakken». Prosjektstøtte. Tilskudd til bedriftsrådgivning. Tilskudd til kjøp. Det er stikkord for utbetalingene fra kommunens fiskerifond, i alt 615.000 kroner.

Må tilbakebetales

Formålet med kommunens fiskerifond er i følge statuttene å styrke fangstleddet og øke rekrutteringa i Lebesby, samt at lokale fiskemottak skal bli tilgodesett med råstoff. Dermed har kommunen satt strenge hjemfallsbetingelser til lån og tilskudd til selskapet: Pengene må betales tilbake dersom fartøy eller kvoter selges ut av kommunen, dersom fartøyet kondemneres, dersom støttemottaker flytter ut av kommunen eller dersom støttemottaker slutter i fiskeryrket. Ved samtlige betingelser hefter det en tiårig frist.

Videre kan lånet/tilskuddet i følge betingelsene avskrives over ti år, med ti prosent årlig, dersom minst 70 prosent av fartøyets leverte andel av torskekvoten leveres i Lebesby, heter det i brevet fra kommunen, som ble sendt i mars i år.

Skal ha pengene igjen

- Dette er penger vi selvsagt skal ha igjen, dersom betingelsene ikke er oppfylt. Nå vil vi i første omgang gjennomgå all tilgjengelig dokumentasjon for å danne et grunnlag for videre oppfølging, sier Stine Akselsen.