Prøvene ble tatt av seks ulike kast 7. og 8. desember, og viste en undermålsprosent helt opp i 48 prosent. Et annet kast hadde 40 prosent, mens et tredje var på 36 prosent. De tre laveste småfiskmålingene var på 25, 19 og 4 prosent.

Gjennomsnittet undermåls sild for alle de seks prøvene var 28,7 prosent.

Posisjonene for stengingen er:

1. Nord 69 grader 52,7 minutter. Øst 021 grader 04,3 minutter.

2. Nord 69 grader 57,3 minutter. Øst 021 grader 12,0 minutter.